اسباب کشی در مدار زمین

در روز ۱۳مارس ۱۹۸۶ سفینه «سایوز تی-۱۵» با دو فضانورد به نام های «ولادیمیر سالاویف» و «لئونید کیزیم» راهی مدار زمین شد. «سایوز تی-۱۵» به آزمایشگاه مداری «میر» پیوست و فضانوردان راه اندازی و بررسی سامانه های ایستگاه مداری را آغاز کردند.

در ۵ مه، سالاویف و کیزیم به ناو «سایوز تی-۱۵» رفته سفینه خود را از میر جدا کرده و راهی ایستگاه مداری «سالوت-۷» شدند و یک روز بعد به آن پیوستند.

اقامت آنها در این ایستگاه، حدود پنجاه روز طول کشید و طی آن فضانوردان به چند آزمایش علمی دست زدند که از جمله می توان به یک راهپیمایی ۵ ساعته و  بررسی بازوی مکانیکی ویژه اشاره کرد که از اجزای مهم برنامه فضایی آینده شوروی بود.

کیزیم و سالاویف

روز ۲۵ ژوئن کیزیم و سالاویف پس از برداشتن بخشی از وسایل و تجهیزات سالوت -۷، این ایستگاه را به سوی میر ترک کردند. مأموریت آنها ۲۵ روز دیگر در میر ادامه داشت و سرانجام روز ۱۶ ژوئیه با فرود سایوز تی-۱۵ در قزاقستان به پایان رسید.

به این ترتیب آنها نخستین فضانوردانی بودند که در دو ایستگاه فضایی فعالیت داشتند، از یک ایستگاه به ایستگاه دیگر سفر  و در مدار زمین اسباب کشی کردند.

منبع :spacemag.ir

درباره: روابط عمومی پرتال

انتشار این مطلب در:

یک دیدگاه