مریخ ؛برنامه مشترک روسیه و اروپا

به گفته  سرگی ساولیف معاون آژانس فضایی فدرال روسیه (روسکموس) ، برنامه مشترک اروپا و روسیه برای تحقیقات در مریخ با نام ” اگزومارز” در حال تکمیل است. دو ماموریت بدون سرنشین در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ به مقصد این سیاره انجام خواهد شد.

ساویلوف در مصاحبه ای که با روزنامه روسیسکایا گازتا داشت اظهار کرد: “برنامه “اگزومارز” به خوبی درحال انجام است.همکاران ما در آژانس فضایی اروپا بارها و بارها بر تمایل خود برای اجرای برنامه مشترک با روسیه تاکید کرده اند. طبق این برنامه ، در سال ۲۰۱۶ مدارگرد ویژه مریخ به مدار این سیاره پرتاب خواهد شد و هدف اصلی آن بررسی اتمسفر مریخ خواهدبود .همچنین این مدارگرد داده های دریافتی از مریخ نورد را به پایگاه زمینی ارسال خواهد کرد.”
طبق گفته های ساولیف ، یک کاوشگر نیز برای آزمایش فرود نرم در مریخ فرود خواهد آمد. بخش اصلی برنامه که فرود یک سطح نشین مجهز به ابزارهای علمی  – از جمله ابزارهای ساخت روسیه است – در سال ۲۰۱۸ انجام  خواهد.
دو ماموریت در برنامه اگزومارز برای  ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸  برنامه ریزی شده که در وب سایت آژانس فضایی اروپا نیز منتشر گردیده است. در سال ۲۰۱۶، مدارگردی برای بررسی  اتمسفر مریخ و یافتن مکان مناسب فرود برای سطح نشین به مدار مریخ ارسال خواهدشد. در سال ۲۰۱۸، مریخ نوردی برای بررسی سطح مریخ به مقصد این سیاره پرتاب خواهدشد. هر دو این ماموریت ها توسط موشک روسی پرتون انجام خواهد شد.
در سال ۲۰۱۲، آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی فدرال روسیه (روسکموس) طی برنامه اگزومارز و با هدف بررسی محیط مریخ و پاسخگویی به این سوال  که آیا حیات در این سیاره وجود داشته است یا نه به توافق رسیدند.

منبع:marsdaily.com

درباره: روابط عمومی پرتال

انتشار این مطلب در:

یک دیدگاه