نمایی از کهکشان ها

http://e-astronomy.ir/fa/wp-content/uploads/heic0714e.mov

درباره: مدیریت پورتال

مدیریت پورتال الکترونیکی نجوم

انتشار این مطلب در:

یک دیدگاه