وجود حلقه یا صفحه متصل اطراف ستاره چیز تازه ای نیست اما وجود حلقه ویژه دی اکسید کربن اطراف ستاره مغناطیسی جوان در فاصله AU 1با پهنای AU 0.32یا کمتر تعجب آور است. این صفحه مانند صفحات دیگر نیست ساختار طناب مانندی دارد مرموز است و دور ستاره می گردد .توسط تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه جنوب اروپا کشف شده  لبه های دیسک متصل به طرز ویژه ای چین دار هستند و در صورت فلکی قنطورس واقع است در حدود ۷۰۰ سال نوری از ما قرار دارد و نامش V 1052(HD101412) ویک ستاره با نور فرو سرخ مازاد است HD101412 ناشناخته هایی در خود دارد خطوط طیفی جداگانه مغناطیسی که قدر مطلق میدان آن بین KG2.5 تا KG 3.5 متغیر است . دی اکسید کربن زیادی  در HD101412 جریان دارد  وجود دی اکسید کربن در ستارگان جوان عجیب نیست عجیب اینجاست که این ماده در صفحه ستاره ای منتشر شود .آنچه شگفت انگیز است اینکه این صفحه پرفشارترین صفحه ایست که تاکنون مشاهده شده .ما در حال حاضر نمی دانیم چرا صفحه مزبور به جای داشتن حالت بشقابی حالتی طناب گونه دارد .شاید متفاوت بودن خود V 1052علت همه این مسایل است .فرض کنیم میدان مغناطیسی بتواند حلقه ها را در ساختار صفحه در مسافتی خاص نگهدارد پس باید “سیاره های نگهدارنده “هم وجود داشته باشند مثل ساختار حلقه زحل که زحل آنرا نگهداشته . میدان مغناطیسی این ستاره بسیار قویست و چرخش فوق العاده آهسته ای نسبت به سایر ستارگان همنوعش دارد .اما چطور خطوط صفحه به شکلی مرتب و مشخص و به صورت مرکزی حول مسافتی حدود فاصله زمین تا خورشید قرار گرفته اند . سوالات بسیاری در این باره هنوز بیجواب ماند ه اینکه چرا حرکات سخت و متلاطم و تکان دهنده باعث جدایی حلقه نگشته ؟چطور این ساختار ثابت است ؟ ممکن است چه نیروهایی باعث نگهداری حلقه برای مدتها شوند وآیا این نیروها مربوط به زمان تشکیل ستاره است ؟ با مطالعات بیشتر به پاسخ این سوالات و سوالات دیگرمربوط به جهان هستی خواهیم رسید.

به نقل از : مركز نجوم آوا استار

By روابط عمومی پورتال

روابط عمومی پورتال الکترونیکی نجوم

پست های مرتبط

یک دیدگاه