بسم اله الرحمن الرحیم
وَ هُوَ الَّذي جَعَلَ لَکُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِها في‏ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ97
و اوست که برای شما ستارگان را قرار داد تا به وسیله آنها در تاریکی های خشکی و دریا هدایت یابید. همانا ما آیات ( توحید و قدرت و حکمت خود ) را برای گروهی که می دانند تفصیل دادیم.
لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۴۰﴾ سوره یاسین
نه خورشيد را سزد كه به ماه رسد و نه شب بر روز پيشى جويد و هر كدام در سپهرى شناورند (۴۰)
« وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِی فَلَكٍ یَسْبَحُونَ» [ سوره انبیاء(21) آیه 43]

« اوست آن كسی كه شب و روز و خورشید و ماه را پدید آورده است. هر كدام از این دو در مداری [معین] شناورند.»

« وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ یَجْرِی لِاَجَلِ مُسَمّیً» [سوره رعد(13)آیه 2]

« و خورشید و ماه را رام گردانید؛ هر كدام برای مدتی معین به سیر خود ادامه می‌دهند.»

« وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَیْنِ » [سوره ابراهیم(149 آیه 33]

« خداوند خورشید و ماه را در حالی كه هر دو در حال حركت هستند، به نفع شما مقهور و مسخر گردانید.

) نظرات علمی قرآن در مورد فضا ومسافرت به فضا:

تفاوت ستاره و سیاره (یونس/5)و (فرقان/61)، گردش خورشید،ماه،زمین وسیارگان در مدارهای مشخص(یس/40-38)،(انبیاء/33) و(تکویر/16-15)، پیش بینی مسافرت به فضا و عبور از جو(رحمن/33)و(انعام/125)،سقوط سنگهای آسمانی (رحمن/35)،شهابها(جن/8)،فقدان اکسیژن و هوا در ارتفاعات بالای جو(انعام/125)تسخیر کره ی ماه و احتمالاً خورشید(ابراهیم/33)،مطالبی در مورد سیاره ی زهره (طارق/3-1و. .
« آيه‌هايي از قرآن كه در آن كلمه‌اي «الشمس» بكار رفته است:
سوره‌ي مبارکه بقره آيه‌‌ي 258
سوره‌ي مبارکه انعام آيه‌ي 78
سوره‌ي مبارکه انعام آيه‌ي 96
سوره‌ي مبارکه اعراف آيه‌ي 54
سوره‌ي مبارکه يونس آيه‌ي 5
سوره‌ي مبارکه يوسف آيه‌ي 4
سوره‌ي مبارکه رعد آيه‌ي 2
سوره‌ي مبارکه ابراهيم آيه‌ي 33
سوره‌ي مبارکه نحل آيه‌ي 12
سوره‌ي مبارکه اسراء آيه‌ي 78
سوره‌ي مبارکه مبارکه كهف آيه‌ي 17
سوره‌ي مبارکه كهف آيه‌ي 86
سوره‌ي مبارکه كهف آيه‌ي 90
سوره‌ي مبارکه طه آيه‌ي 130
سوره‌ي مبارکه انبياء آيه‌ي 33
سوره‌ي مبارکه حج آيه‌ي 18
سوره‌ي مبارکه فرقان آيه‌ي 45
سوره‌ي مبارکه نمل آيه‌ي 24
سوره‌ي مبارکه عنكبوت آيه‌ي 61
سوره‌ي مبارکه لقمان آيه‌ي 29
سوره‌ي مبارکه فاطر آيه‌ي 13
سوره‌ي مبارکه يس آيه‌ي 38
سوره‌ي مبارکه يس آيه‌ي 40
سوره‌ي مبارکه زمر آيه‌ي 5
سوره‌ي مبارکه فصلت آيه‌ي 37
سوره‌ي مبارکه فصلت آيه‌ي 37
سوره‌ي مبارکه ق آيه‌ي 39
سوره‌ي مبارکه الرحمن آيه‌ي 5
سوره‌ي مبارکه نوح آيه‌ي 16
سوره‌ي مبارکه قيامه آيه‌ي 9
سوره‌ي مبارکه تكوير آيه‌ي 1
سوره‌ي مبارکه شمس آيه‌ي 1
سوره‌ي مبارکه انسان آيه‌ي 13

« آيه‌هايي از قرآن كه در آن كلمه‌ي «القمر» بكار رفته است.
سوره‌ي مبارکه انعام آيه‌ي 77
سوره‌ي مبارکه انعام آيه‌ي 96
سوره‌ي مبارکه اعراف آيه‌ي 54
سوره‌ي مبارکه يونس آيه‌ي 5
سوره‌ي مبارکه يوسف آيه‌ي 4
سوره‌ي مبارکه رعد آيه‌ي 2
سوره‌ي مبارکه ابراهيم آيه‌ي 23
سوره‌ي مبارکه نحل آيه‌ي 12
سوره‌ي مبارکه انبياء آيه‌ي 23
سوره‌ي مبارکه حج آيه‌ي 18
سوره‌ي مبارکه عنكبوت آيه‌ي 61
سوره‌ي مبارکه لقمان آيه‌ي 29
سوره‌ي مبارکه فاطر آيه‌ي 13
سوره‌ي مبارکه يس آيه‌ي 39
سوره‌ي مبارکه يس آيه‌ي 40
سوره‌ي مبارکه زمر آيه‌ي 5
سوره‌ي مبارکه فصلت آيه‌ي 37
سوره‌ي مبارکه فصلت آيه‌ي 37
سوره‌ي مبارکه قمر آيه‌ي 1
سوره‌ي مبارکه الرحمن آيه‌ي 5
سوره‌ي مبارکه نوح آيه‌ي 16
سوره‌ي مبارکه المدثر آيه‌ي 32
سوره‌ي مبارکه قيامه آيه‌ي 1
سوره‌ي مبارکه قيامه آيه‌ي 9
سوره‌ي مبارکه انشقاق آيه‌ي 18
سوره‌ي مبارکه شمس آيه‌ي 2
سوره‌ي مبارکه فرقان آيه‌ي 61
« آيه‌هايي از قرآن كه در آن كلمه‌ي «النجم» بكار رفته است.
سوره‌ي مبارکه نحل آيه‌ي 16
سوره‌ي مبارکه نجم آيه‌ي 1
سوره‌ي مبارکه الرحمن آيه‌ي 6
سوره‌ي مبارکه طارق آيه‌ي 3
« آيه‌هايي از قرآن كه در آن كلمه‌ي «النجوم» بكار رفته است.
سوره‌ي مبارکه انعام آيه‌ي 97
سوره‌ي مبارکه اعراف آيه‌ي 54
سوره‌ي مبارکه نحل آيه‌ي 12
سوره‌ي مبارکه حج آيه‌ي 18
سوره‌ي مبارکه صافات آيه‌ي 88
سوره‌ي مبارکه طور آيه‌ي 49
سوره‌ي مبارکه واقعه آيه‌ي 75
سوره‌ي مبارکه مرسلات آيه‌ي 8
سوره‌ي مبارکه تكوير آيه‌ي 2

By روابط عمومی پورتال

روابط عمومی پورتال الکترونیکی نجوم

پست های مرتبط

یک دیدگاه